Palvelut

Toimisto on yleisjuridiikan toimisto, jossa hoidetaan sekä yksityishenkilöiden että yritysten oikeudellisia asioita.

Erityisosaamiseen sisältyvät osituksiin ja perinnönjakoihin liittyvät asiat erityisesti tuomioistuimen määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana toimiminen sekä toimiminen konkurssipesien pesänhoitajana.

Perhe ja perintö

 • Avioehdot
 • Edunvalvontavaltakirjat
 • Lahjakirjat
 • Testamentit
 • Perunkirjoitukset
 • Ositukset
 • Avoliiton purkautumiseen liittyvät asiat
 • Perinnönjaot
 • Perintöön liittyvät ennakoivat toimenpiteet
 • Perintö- ja lahjaveroasiat

Rikosasiat

 • Asianomistajan avustaminen
 • Syytettyjen avustaminen

Sopimusoikeudet

 • Kiinteistökaupat
 • Muut sopimukset
 • Osakassopimukset
 • Muut sopimusasiat

Riita-asiat

 • Asuntokaupat
 • Kiinteistökaupat
 • Irtaimien esineiden kaupat
 • Asunto-osakeyhtiöasiat
 • Vuokrasopimusasiat
 • Vahingonkorvausasiat
 • Rakentamiseen liittyvät asiat
 • Velkasuhteisiin liittyvät asiat
 • Työsuhdeasiat

Maksukyvyttömyys

 • Konkurssipesien hoito
 • Ulosottoasiat

Muut asiat

 • Lainhuudot
 • Edunvalvonta-asiat

Asianajotoimisto Jarmo Salmi Oy

05 436 4877
asianajaja@jarmosalmi.fi
Lappeentie 12, 55100 Imatra